Na spletnem mestu https://mojster-klime.com/ se zavedamo in podpiramo pomembnost zasebnosti podatkov obiskovalcev spletnega mesta. Z vsemi osebnimi podatki, ki nam jih posredujete, ravnamo pošteno in jih skrbno varujemo v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) ter načeli in vizijo podjetja.

 1. Osnovni pojmi

Osebni podatki: katerokoli informacija, na podlagi katere je mogoča identifikacija posameznika (npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka ipd.).

Upravljavec podatkov: pravna oseba, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec podatkov: pravna ali fizična oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Obdelava podatkov: zbiranje, hramba, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

 

 1. Kdo upravlja z vašimi osebnimi podatki?

Upravljavec vaših osebnih podatkov je:

MOJSTER-KLIME d.o.o.

Glavarstvo 28

2391 Prevalje

MŠ: 1754718000

Pri obdelavi osebnih podatkov se zavzemamo za zakonit in pošten pristop, kar vključuje tudi omejitev dostopa do podatkov.

Do vaših osebnih podatkov lahko za izvajanje namenov, navedenih v 4. točki, dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni v podjetju, ki jih vrednotimo kot zaupanja vredne in kompetentne na področju dela s podatki, ter pooblaščeni podizvajalci, s katerimi sodelujemo za namen tehnične podpore.

Zagotavljamo, da vsi pooblaščeni pri delu z osebnimi podatki ravnajo skrbno ter jih ščitijo pred zlorabo ves čas zakonite obdelave.

 1. Kako pridobivamo vaše osebne podatke?

Osebne podatke sprejemamo na naslednje načine:

 • ob komunikaciji preko spletnega obrazca »pišite nam«;
 • ob telefonski komunikaciji s stranko;
 • ob osebni komunikaciji s stranko;
 • ob e-poštni komunikaciji s stranko.

 

 1. Katere osebne podatke zbiramo?

Upravljalec zbira naslednje vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek stranke;
 • naslov prebivališča;
 • telefonska številka;
 • številka TRR;
 • e-naslov;
 • spletni identifikatorji kot so »PIŠKOTKI« in IP naslov.

 

 1. Nameni obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo za lastne potrebe izvajanja dejavnosti prodaje, montaže in servisa klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ogrevalno-vodovodne tehnike, na območju Republike Slovenije in drugih držav članic EU. Podatke zbiramo za naslednje namene:

 • za pripravo ponudbe, sklenitve pogodbe, obveščanje strank o morebitnih spremembah, reševanje morebitnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med družbo in posameznikom (učinkovito izvajanje pogodbe);
 • za izpolnjevanje zahtev davčne zakonodaje (vodenje davčnih in računovodskih računov – zakon);
 • posredovanje podatkov državnih organom, izvajanje raziskav in analiz spletne strani z uporabo orodij za spletno analitiko (zakoniti interes).

 

 1. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države in sodelovanje s poobdelovalci osebnih podatkov

Podjetje  MOJSTER KLIME d.o.o. zbranih osebnih podatkov uporabnikov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

Podjetje MOJSTER KLIME d.o.o. lahko obravnavanje posameznih osebnih podatkov zaupa tretjim subjektom – pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisano v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje podjetje, so predvsem:

 • ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;
 • ponudniki storitev varstva in zdravja pri delu;
 • ponudniki in vzdrževalci programske opreme.

 

 1. Hramba osebnih podatkov

Podatki, ki se obdelujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja oziroma do izteka zastaralnega roka za posamezen zahtevek. V skladu z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS št. 97/07 in nadaljnji, v nadaljevanju: OZ) splošni zastaralni rok za pogodbene obveznosti znaša 5 let.

Zaradi zahtev davčne zakonodaje se računi in z njimi povezani osebni podatki hranijo še 10 let po poteku leta, v katerem je bil posamezen račun izdan.

Osebne podatke, obdelane na podlagi uporabnikove privolitve, upravljalec hrani vse do njegovega preklica. Uporabnik lahko kadarkoli poda pisno zahtevo, s katero prekliče uporabo in procesiranje njegovih osebnih podatkov.

Po izpolnitvi namena obdelave osebnih podatkov ali poteka zastaralnega roka, se osebni podatki uničijo, izbrišejo, blokirajo ali anonimizirajo.

Za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov skrbimo večplastno. Osebne podatke hranimo v digitalni obliki, naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo in nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

 1. Varovanje podatkov in točnost podatkov

Podjetje skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativnosistemske programske opreme).

Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko-tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave.

V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščitene z geslom. Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni.

 

 1. Pravice posameznika glede obdelave podatkov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate naslednje pravice:

 • dostopa do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje.
 • do dopolnitve ali popravka vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni.
 • do izbrisa vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo.
 • do prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.
 • do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, zlasti če oporekate njihovi točnosti – in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov; če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov; če je potekel rok hrambe podatkov, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov.
 • podana soglasja za obveščanje lahko kadarkoli prekličete.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na elektronski naslov: info@mojster-klime.com. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z določbami GDPR in ZVOP-2.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Politika zasebnosti velja od 7.11.2023 dalje.