Toplotne črpalke Daikin

Ponudba

Toplotne črpalke DAIKIN Altherma

Odkrijte visokotemperaturno toplotno črpalko Daikin Altherma.

Visokotemperaturni sistem Daikin Altherma zagotavlja ogrevanje in toplo sanitarno vodo za vaš dom. S tem sistemom učinkovito nadomestite tradicionalni kotel, saj priključite na obstoječe cevovode. Visokotemperaturni sistem Daikin Altherma je torej idealna rešitev za obnove. Deljeni oziroma split sistem je sestavljen iz zunanje in notranje enote, možno pa ga je dopolniti s sončnim priključkom.

KAKO DELUJE?

Le kako črpalka zajema toploto iz zraka, če je zunanja temperatura pod ničlo?

Naj vas to ne skrbi. Tudi pri temperaturah pod ničlo vsebuje zrak prosto toploto.

In kako pride ta toplota v vaš dom?

Zelo preprosto. Ko je toplota zajeta iz zunanjega zraka, jo črpalka načrpa v tuljave (podobne kot jih vidite na zadnji strani hladilnika), napolnjene s hladilnim sredstvom (toplotno prevodna tekočina), ki toploto prenese v notranjost.

Kako deluje visokotemperaturna Daikin Altherma?

Zunanja enota Daikin Altherma ujame toploto iz zunanjega okolja in jo prek razvoda inštalacije prenese na notranjo enoto ter ji pri tem poviša temperaturo. Toda to ni vse. Daikin Altherma omogoča dvig temperature ogrevalne vode za radiatorsko ogrevanje in gospodinjske vode do 80°C.
Glede na dejstvo, da sistem vsebuje 2 toplotni črpalki (eno v zunanji enoti, drugo v notranji enoti), lahko priskrbi optimalno udobje tudi pri najnižjih zunanjih temperaturah, brez uporabe dodatnega električnega grelnika.

DEJSTVA

Potrebujete nov ogrevalni sistem, vendar...

Zavedamo se, da je za stroške ogrevanja namenjen velik del družinskega proračuna. Večina današnjih ogrevalnih sistemov kot vir energije namrec uporablja fosilna goriva, kot sta kurilno olje ali plin. Ti viri niso obnovljivi, njihove zaloge se manjšajo, kar jim stalno povišuje ceno. Z visokotemperaturnim sistemom Daikin Altherma se takšnim skrbem lahko izognete. Toplotne črpalke uporabljajo obnovljiv vir energije, ki obenem omogoča zmanjšano porabo električne energije. S toplotno črpalko Daikin dosežete, da kar 60% potrošene energijeza ogrevanje vašega doma pride iz zunanjega zraka: energetski vir je torej brezplačen in… obnovljiv! Sistem toplotne črpalke za svoje delovanje zahteva le vnos električne energije, a tudi poraba tega vira je zmanjšana na najmanjši možni nivo, veliko nižji kot na primer pri električnih napravah za ogrevanje prostora.

Daikin Altherma vam skozi vse leto zagotavlja tudi ugodje tople sanitarne vode za vaše gospodinjstvo! Bodisi v kuhinji ali kopalnici – cela družina obcuti prednosti! Voda v bojlerju se segreva s toplotno energijo iz zunanjega zraka, zahvaljujoc izmenjevalniku toplote, ki je prikljucen na toplotno crpalko. Dobra novica za vas: dodatni elektricni grelec ni potreben. Odvisno od dnevne porabe tople vode lahko izbirate med bojlerji Daikin Altherma štirih razlicnih velikosti – 200l, 260l, 300l in 500l.

To ni več težava. Zamenjati morate le generator toplote. Pri Daikin Altherma HT vam radiatorjev ali cevi ni več treba menjati. Stroški menjave ogrevalnega sistema se na ta način znižajo v največji možni meri. Poleg tega vam ni treba skrbeti zaradi nadležnih gradbenih posegov v hiši, saj je vse delo opravljeno v kurilnici.

Daikin Altherma zajema toploto iz zraka, kar pomeni, da izkopi ali drugi gradbeni posegi niso potrebni. Zunanjo enoto zelo enostavno namestite na zunanjost katerekoli stavbe ali stanovanja. Notranjo enoto inštalirate na razdalji največ 50 metrov od zunanje enote. Ker ni ognja ali dimov, vam prav tako ni treba skrbeti glede dimnika ali prezračevanja prostora, v katerem je inštalirana enota Daikin Altherma. Inštalacija sistema je še dodatno poenostavljena, saj so vsi sestavni deli že montirani.

Daikin Altherma ne proizvaja nobenih neposrednih izpustov CO2, zato veliko prispevate k boljšemu življenjskemu okolju. Crpalka sicer uporablja elektricno energijo, a tudi ce vir te energije ni obnovljiv, so izpusti CO2 vseeno veliko nižji kot pri kotlih, ki delujejo na fosilna goriva.

Daikin Altherma HT je optimalna rešitev za vse projekte obnove, pri katerih mora temperatura ogrevalne vode znašati 60°C in več. V primerjavi s tradicionalnimi generatorji toplote imajo toplotne črpalke znatno višjo učinkovitost, zato omogočajo velike prihranke pri obratovalnih stroških. Ce pa povrh tega primerjate visokotemperaturni sistem Daikin Altherma z enostopenjsko nizko- ali srednjetemperaturno toplotno črpalko, ki obratuje s temperaturo 60°C ali več, vas bo dosežena energetska učinkovitost presenetila. Ne iščemo kompromisov: visokotemperaturni sistem Daikin Altherma vam zagotavlja vse – udobje v vseh letnih časih in izjemno učinkovitost!

S pomočjo uporabniškega vmesnika z vgrajenim temperaturnim senzorjem, je krmiljenje idealne temperature enostavno, hitro in ugodno. Uporabniku prijazen vmesnik za visokotemperaturne sisteme vam zagotavlja udobje.

Visokotemperaturni ogrevalni sistem Daikin Altherma lahko po izbiri izkorišča sonČno energijo za ogrevanje vode. Sonce zagotavlja polovico vse energije za ogrevanje sanitarne vode do želene temperature, če upoštevamo celoletno povprečje. Visoko zmogljivi kolektorji prenesejo celotno kratkovalovno sonČno sevanje v toploto.

Pišite nam

Pošljite nam sporočilo